馬來西亞唐人

(由馬來西亞華人跳轉過嚟)

馬來西亞唐人 (粵拼ma5 loi4 sai1 a3 tong4 yan4),亦稱為馬來西亞華裔大馬唐人,係馬來西亞嘅本地民族之一。

馬來西亞華人
Orang Cina Malaysia(馬來語)
Malaysian Chinese(英語)
Chung Keng Quee Yap Ah Loy Cheong Fatt Tan Cheng Lock
Lim Goh Tong
Michelle Yeoh
Lee Chong Wei Michelle Yeoh Tsai Ming-liang
總人口
7,417,800[1]
分佈地區
主要分佈喺馬來西亞 馬來西亞
吉隆坡(首都)、
喬治市檳城州)、
亚罗士打吉打州)、
加央玻璃市州)、
怡保霹靂州 )、
新山柔佛州)、
古晉砂拉越州)、
亞庇沙巴州)同
馬六甲市馬六甲州)等各大城市。
澳洲 澳洲
悉尼墨爾本布里斯本
 聖誕島
   星加坡 星加坡[2]
紐西蘭 紐西蘭
加拿大 加拿大
英國 英國
美國 美國
語言
新馬華語標準官話
其他漢語族語言(以為主)
英文馬來文(學校同政府機關通用)

馬來西亞唐人佔馬來西亞總人口約23.4%,主要分佈喺吉隆坡(首都)、喬治市檳城洲)、怡保霹靂州)、新山柔佛州)、古晉沙撈越州)、亞庇沙巴州)同馬六甲市馬六甲州)等各大城市。另外,根據2010年嘅人口普查,唐人都係首都吉隆坡嘅第二大民族,大約佔吉隆坡直轄區總人口嘅43.2%(馬來人佔44.2%)。

人口

編輯
 
2018年馬來西亞國會選區華人同土著選民嘅人口比例分佈
偏紅則表示華人所佔比例較高
偏綠則表示土著所佔比例較高
偏褐色則表示兩者比例相當
顏色越深則表示其他非土著種族(例如印度裔)所佔比例越高

馬來西亞華人現今人數有七百多萬,係馬來西亞第二大民族,僅次於馬來族,並多過印度裔人數的一倍半。華人人口喺某啲城市(例如:新山檳城怡保巴生馬六甲古晉詩巫)佔嘅比例較重,部分地區更超過半數。

大馬華人嘅主要祖籍包括:福建(大約四成大馬華人屬於福建籍貫,佔最多數,包括泉漳人、客家人、福清人、福州人、興化人)、廣東(廣府人、潮汕人、客家人)、海南(海南人)等。另外有部分大馬華族長期受馬來同其他文化影響而形成咗新嘅華人族群,叫做峇峇娘惹或者土生華人,但係基於國家宗教政策,呢個現象已經不復存在。

根據馬來西亞政府嘅數據顯示,喺1957年,馬來亞華人人口比例約為全國總人口嘅40%之多(唔包括共組馬來西亞時加入嘅新加坡沙巴砂拉越人口),而到咗2010年則下降至24.6%,預測到2020年將會降至20.7%;加上其他穆斯林種族多生多養嘅文化,如果生育數唔見起色,華人嘅資源未來會逐步被侵蝕。人口比例下滑嘅原因之一係華人注重對子女嘅培養同教育,以應對未來挑戰,而唔願因「多生粗養」嚟承受過多經濟壓力。所以,相對富裕嘅階層或者知識水平較高人士唔願多生仔女。喺鄉村地區,由於生活水平同教育水準較低,一般生仔會較多[3]

不過,馬來西亞華裔人口唔係「絕對」減少,而係「相對」下降,亦就係講華裔人口依舊上升緊,只係無其他族裔上升得快。根據當地媒體報道,由1961年至2000年接近40年入面,馬來西亞華人人口由300萬增加至560萬,增長比例係87%。馬來西亞華社研究中心主任文平強表示,華人人口其實係增加,只係速度好慢,比例下降亦係對比其他族群嘅增長率做比較。喺出生率方面,1957年,印度族人係7.9%,華人係7.3%,馬來人係6.0%;到咗1995年,華人嘅出生率開始大幅下滑,比例跌至2.5%。

人口比例

編輯

根據馬來西亞2020年嘅人口普查,馬來西亞華人人口喺各州嘅比例為:[4]

州屬 人口 比例
柔佛 1,246,715 31.2%
吉打 263,414 10.2%
吉蘭丹 36,427 1.6%
馬六甲 228,815 23.7%
森美蘭 236,791 21.4%
彭亨 225,649 13.4%
霹靂 702,452 29.9%
玻璃市 19,613 6.6%
檳城 691,840 39.6%
沙巴 453,568 12.8%
砂拉越 640,179 25%
雪蘭莪 1,702,983 25.5%
登嘉樓 19,753 1.2%
聯邦直轄區 人口 比例
吉隆坡 680,470 41.1%
納閩 10,014 13.4%
布城 479 0.7%
馬來西亞歷史上華人比例
年份 1835 1911[5] 1931[6] 1947[7] 1957[7] 1970[7] 1980 1991 2000[8] 2010[9][10] 2020[11]
華人人口 1,285,000 1,871,000 2,398,000 3,274,000 4,623,900 5,691,900 6,600,000 7,460,000
比例 8.0% 29.6% 45.9% 42.4% 39.6% 35.8% 32.9% 30.1% 28.1% 24.6% 22.4%

部分州屬人口的變遷

編輯

以下只列出佔有一定華族人口嘅州屬。

檳城
主要集中區域:喬治市北海大山腳新邦安拔

年份 總人口 馬來族人口 百分率 華族人口 百分率
1812[12] 26,107 9,854 37.7% 7,558 28.9%
1820 35,035 14,080 40.2% 8,595 24.5%
1860 124,772 71,723 57.4% 36,222 29.0%
1891 232,003 92,681 39.9% 86.988 37.5%
1970[13] 775,000 247,000 30.6% 436,000 56.3%
1990[14] 1,150,000 399,200 34.5% 607,400 52.9%
2000 1,313,449 637,023 48.5% 537,200 40.9%
2005[15] 1,511,000 624,000 41.3% 650,000 43%
2010 1,561,383 642,286 43.6% 670,400 45.6%
2020 1,854,711 788,286 42.5% 731,286 39.4%

柔佛
主要集中區域:依斯幹達公主城新山古來居鑾拉美士峇株巴轄昔加末麻坡東甲小笨珍

年份 總人口 馬來族人口 百分率 華族人口 百分率
1931[16] 505,311 209,200 41.4% 234,464 46.4%
1947[16] 738,251 243,055 48.1% 221,326 43.8%
2000 2,740,625 1,564,900 57.1% 970,181 35.4%
2010 3,348,283 1,811,139 58.9% 1,034,713 33.6%

霹靂
主要集中區域:華都牙也怡保太平曼絨安順務邊金寶

年份 總人口 馬來族人口 百分率 華族人口 百分率
1891[17] 94,345 44.0%
1901[17] 329,665 150,239 45.6%
2000 2,051,236 54.7% 32.0%
2010 2,352,743 1,302,166 57.0% 693,397 30.4%

雪蘭莪
主要集中區域:梳邦再也蒲種沙登巴生市八打靈再也安邦再也加影萬撓

年份 總人口 馬來族人口 百分率 華族人口 百分率
1891[18] 81,592 23,750 50,844
1931 [16] 533,197 23.1% 45.3%
1947[16] 710,788 26.4% 51%
2000 4,188,876 53.5% 30.7%
2010 5,462,141 2,877,254 57.1% 1,441,774 28.6%
2020 6,485,167 3,815,422 58.8% 1,713,000 26.4%

方言嘅人口比例

編輯

喺2010年馬來西亞人口普查入面,華人嘅方言被分為九大類,即閩南(馬來西亞大多數叫做福建)、廣東客家潮州海南廣西福州興化福清以及「其他」小語言群。根據馬來西亞統計局2010年未出版嘅統計,華人人口有6,640,000人。以下所採用嘅統計嚟自馬來西亞國家統計局2010年人口調查未出版嘅數字[19]

語言群 1970 1980 1990 2000 2010 2020
閩南 1,442,650 1,750,677 2,081,872 2,448,912 2,748,912 3,097,813
客家 548,390 768,931 999,122 1,349,285 1,505,583 1,806,703
廣東 487,905 590,672 767,665 1,001,313 1,467,025 1,652,607
潮州 293,271 368,712 405,683 432,156 467,280 473,815
福州 176,804 210,756 244,576 236,870 221,554 216,912
海南 81,902 133,481 157,189 139,816 116,709 92,703
廣西 32,604 44,862 49,631 45,662 43,258 37,651
華北 31,285 43,702 41,228 37,886 32,424 31,056

語言同祖籍

編輯
 
馬來西亞唐人喺中國嘅祖籍分佈圖[20]
 
大馬城市華裔祖籍分佈:
  不確定

華人語言主要通行地區

編輯
語言 通行地區
福建話(泉漳話)
檳城玻璃市槟城北海霹靂太平馬六甲[21]柔佛昔加末柔佛新山柔佛麻坡[22]柔佛东甲吉打亚罗士打[23]雪蘭莪巴生砂拉越古晋吉兰丹[24]登嘉樓瓜拉登嘉楼[25]
廣東話 吉隆坡雪蘭莪巴生谷[26]霹靂怡保务边金宝打巴美罗[27]森美蘭芙蓉[28]彭亨關丹[29]柔佛丰盛港[22]沙巴山打根
客家話 雪蘭莪加影安邦沙登霹靂江沙[27]沙巴柔佛古來[22]柔佛居銮[22]檳城浮罗山背
潮州話 吉打双溪大年[23]槟城大山脚[27]槟城高渊霹靂巴里文打[27]柔佛新山[22]砂拉越美里
福州話 砂拉越分布广泛,主要在诗巫泗里街民都魯地區、霹靂实兆远[27]柔佛永平[22]、雪蘭莪双溪比力馬來話Sungai Pelek
海南话 登嘉樓龙运甘马挽縣[25]、柔佛哥打丁宜[22]

同鄰國新加坡華人統一使用華語唔同,馬來西亞並無限制當地華人使用方言,所以馬來西亞華人之間普遍以華文或者方言交流,例如福建閩南話廣東話(分為北馬檳城福建話、中馬吉隆坡廣東話同南馬柔佛潮州話)以及客家話

馬來西亞華人大多受中文教育長大,學校入面中文堂用簡體中文馬來語英語就作為次要語言存在。

另外,亦有部分華人以英語為日常語言,其中包括受英語教育嘅華人同半數受中文教育嘅年輕一輩華人。根據2011年《馬來西亞內幕者》喺一項對107位馬來西亞唐人成年人口嘅街頭訪問顯示,其中有26.1%或者28人唔能夠流暢掌握或者完全無法明白馬來語;接受訪問的75人當中,68%或者51人認為馬來語係一個重要嘅語言;但係同英語比較起嚟,只有33.3%或者25人認為馬來語比英語重要,29.3%或者22人認為英語比馬來語重要,20%或者15人認為兩者同樣重要。[30]

另外,喺多元文化嘅環境下,多語混雜使用嘅情況亦好常見,呢種現像喺當地被戲稱為「羅惹」嘅混合語[註 1]

根據2010馬來西亞人口普查,一共有6,640,000華裔。其中華語(現代標準漢語)成為大部分人嘅日常溝通語言

馬來西亞華裔語言(2000) 人口 比例(%) 馬來西亞華裔語言(2010) 人口 比例(%) 馬來西亞華裔語言(2020) 人口 比例(%)
閩南話 1,948,900 34.2 華語 3,092,679 46.6 華語 4,518,023 59.1
華語 1,445,690 25.4 閩南話 1,561,378 23.5 廣東話 1,142,678 15
客家話 884,320 15.5 廣東話 992,716 14.5 閩南話 985,690 12.9
廣東話 835,719 14.7 客家話 615,780 9.3 客家話 476,930 6.2
潮州話 221,554 3.9 英語 321,780 4.7 英語 401,696 5.3
英語 185,705 3.3 潮州話 163,097 2.5 潮州話 97,101 1.3
海南話 68,912 1.2 福州話 31,712 0.5 福州話 10,725 0.2
福州話 64,705 1.1 海南話 29,156 0.4 海南話 7,482 0.08
其他 36,398 0.7 其他 31,702 0.4 其他 1,665 0.02

州屬人口使用語言比例

編輯

柔佛

編輯
語言 比例
新馬華語 56.3%
閩南語 22.9%
廣東話 9%
英語 3.6%
客家話 3.1%
潮州話 2.5%
海南話 1.8%
福州話 0.8%

吉打

編輯
語言 比例
閩南語 49.2%
新馬華語 34.5%
潮州話 10.1%
廣東話 4.3%
客家話 1.6%
英語 0.3%

吉蘭丹

編輯
語言 比例
閩南語 30.9%
新馬華語 27.1%
潮州話 16.3%
海南話 10.9%
廣東話 8.1%
亞維語 4.3%
客家話 2.4%

馬六甲

編輯
語言 比例
新馬華語 43.9%
閩南話 36%
廣東話 13.6%
客家話 2.5%
峇峇語 2.1%
潮州話 1.3%
英語 0.6%

森美蘭

編輯
語言 比例
新馬華語 56.8%
廣東話 20.9%
客家話 16.2%
閩南語 5.6%
英語 0.5%

彭亨

編輯
語言 比例
廣東話 78.1%
廣西話 10.3%
閩南語 5.7%
新馬華語 5.5%
客家話 0.4%

霹靂

編輯
語言 比例
閩南語 35.6%
廣東話 30.4%
新馬華語 28.2%
潮州話 3.3%
客家話 1.9%
福州話 0.6%

玻璃市

編輯
語言 比例
閩南語 74.5%
新馬華語 12.4%
潮州话 10.3%
廣東話 1.3%
客家話 0.5%
英語 0.4%

檳城

編輯
語言 比例
閩南語 73.1%
新馬華語 13.8%
潮州話 10.7%
廣東話 1.5%
客家話 0.5%
英語 0.4%

沙巴

編輯
語言 比例
客家話 60.1%
新馬華語 22.6%
廣東話 8.7%
華北方言 5.8%
閩南語 2.8%

雪蘭莪

編輯
語言 比例
新馬華語 58%
閩南語 17.8%
廣東話 17.8%
客家話 4.5%
英語 1.4%
其他方言 0.5%

砂拉越

編輯
語言 比例
閩南語 44.1%
新馬華語 43.4%
客家話 7.6%
福州話 2.6%
廣東話 2.3%

登嘉樓

編輯
語言 比例
閩南語 50.9%
海南話 27.9%
客家話 10.6%
新馬華語 9.5%
廣東話 1.1%

吉隆坡

編輯
語言 比例
新馬華語 45.4%
廣東話 30.4%
英語 13.8%
閩南語 7.9%
客家話 2.5%

閩人

編輯
内文:閩海民系

閩南人

編輯

馬來西亞華人最大嘅族群係閩南民系,總共大約277.2萬人[31]
。 狹義嘅閩南民系係指福建閩南人,廣義上包括埋潮州人

泉漳人
編輯
内文:閩南人

嚟自福建省漳州廈門泉州嘅馬來西亞閩南裔華人係馬來西亞華人社區當中最大嘅民系。

第一批華裔閩南人移民主要定居喺馬六甲,佔馬六甲華人人口大約3%,亦被叫做峇峇娘惹(Peranakan)[32]

第二波華裔福建人喺19世紀起定居馬來亞,掌控馬來亞橡膠種植經濟同金融經濟[33],構成咗好多州最大嘅漢語語言群體。

好多漳州閩南人移民到馬來西亞半島嘅北部城市,包括檳城吉打玻璃市吉蘭丹登嘉樓;而泉州閩南人就移民到馬來半島嘅南部城市,包括馬六甲柔佛[34][35]。喺東馬嘅砂拉越亦有唔少嚟自泉州嘅閩南移民[36][37]

潮州人 (潮汕人)
編輯
睇埋:潮州人

嚟自潮汕地區嘅潮州人喺18世紀開始大量移民馬來西亞,主要喺威省同吉隆坡附近嘅吉打定居。呢啲移民主要喺馬來亞植物園種植管理鉤藤辣椒。更多嘅潮州人喺19世紀天猛公依不拉欣嘅鼓勵下移居到柔佛,好多新城鎮由移民去呢度擔任種植工嘅潮汕人建成。新山[38]以及柔佛西部沿岸嘅主要城鎮(笨珍主要華人民系,同麻坡以及峇株巴轄嘅次要華人民系)以及馬來半島中部州屬內陸地區城鎮分佈好多潮州人[35],佢哋大部分係依據喺柔佛港主制度入嚟種植甘蔗嘅胡椒做種植工後裔[39]。其他州屬亦有潮州人社群,喺雪蘭莪沙白安南縣嘅潮州人主要工作為種稻而定居嘅(適耕莊[39],喺馬六甲內陸地區(例如亞羅牙也野新馬來話Jasin)亦有分佈[40]

海南人

編輯
内文:海南人

海南人喺19世紀前就移居到馬來亞同北婆羅洲,但係人數比泉漳籍、潮州籍、廣府籍移民少。嚟自海南島嘅人從事食品餐飲業或者漁業同被聘為峇峇娘惹家庭嘅廚師。喺登嘉樓甘馬挽[41]雪蘭莪吉膽島有大量海南人聚居,喺檳城新山亦有相當規模嘅海南人社區[42]。喺東馬砂拉越沙巴嘅城市同城鎮亦有小規模嘅海南人社區,佢哋主要經營咖啡店[43]

興化人(莆仙人)

編輯
内文:莆仙人

興化人(莆仙人)主要嚟自福建莆田,佢哋係閩民系社群當中最少嘅群體。講興化話嘅人同講福清話嘅人人大多數從事單車電單車同汽車零件配備行業[44]

閩東人(福州人)

編輯
内文:閩東人

為數唔少嘅閩東人喺19世紀開始移民馬來西亞,主要嚟自福建福州,同之後嘅閩清以及古田縣。喺東馬砂拉越有大量閩東人社群,特別係拉讓江流域嘅詩巫[45]。另外,西馬幾個城鎮亦有大量閩東人聚居,特別喺霹靂實兆遠[46]柔佛永平以及雪蘭莪雪邦區[47][48]

廣府人

編輯
内文:廣府人

馬來西亞第二大嘅華人社群係廣府人,大約有114萬人[31],分別嚟自廣東廣西[49]

廣東人

編輯
内文:廣東人

廣東人主要嚟自廣東廣州佛山三水江門五邑)、澳門中山一帶,佢哋定居喺吉隆坡同周邊各大衛星城鎮,包括八打靈再也莎阿南梳邦再也八打靈縣)、怡保芙蓉市東馬沙巴山打根[50]。廣東人早期定居點都發展成為主要城鎮。大多數廣東人早期都係從事錫礦工工作[49]

廣西人

編輯

廣西人主要使用廣西桂南片粵語,人數比廣東人少,主要聚居喺彭亨文冬縣文德甲勞勿縣[50][51]

客家人

編輯
内文:客家人

客家人係馬來西亞華人第三大社群,一共大約162萬人[31]。 早期移民至馬來西亞嘅客家人主要係礦工,佢哋後代主要住喺雪蘭莪[52]霹靂(主要係太平怡保),[53]砂拉越沙巴森美蘭形成咗大型客家人社區[54]。由於20世紀黃金同錫礦業經濟重要性下降,好多人轉向橡膠工業。西馬檳城馬六甲彭亨吉打柔佛(主要喺古來,喺新山居鑾亦有分佈)有大量客家人聚居[55]。1990年代統計沙巴嘅華人有57%係客家後裔,[56][57]大都數從事農業工作。霹靂近打縣嘅客家人主要嚟自廣東梅州梅縣,而吉隆坡嘅客家人主要嚟自廣東惠州。沙巴客家人主要嚟自廣東寶安縣。根據馬來西亞客家公會嘅數據,祖籍惠州嘅客家人喺近呢年人口穩定上升,相反其他祖籍例如梅縣、龍川河婆都持續下滑,主要係大多數梅縣人聚集地地方,喺怡保,客家人已經完全畀廣府人影響,因此梅縣客家人本身只會講廣東話福建話或者惠州客家話,只剩低年長者會講梅縣話[58]

祖籍 1990人口 2000人口 2010人口 2020人口
惠州 473,656 887,433 1,215,700 1,442,116
梅縣 279,605 257,862 231,780 206,798
其他 245,861 203,990 172,250 156,789

三江人

編輯
内文:三江人

三江人或者上海人主要嚟自浙江江蘇上海,係馬來西亞華人第二細嘅社群。主要從事中文教育、裁逢同建設行業[50]

北方人

編輯

中國北方人移民係馬來西亞華人最細嘅社群,佢哋使用各種官話方言。喺沙巴,有華北人聚居嘅細社群[59],祖先主要嚟自河北北京天津山東,但係佢哋自稱係天津[51]。包括漢族同回族移民。佢哋同吳越人一齊成立三江(長江、黃河同黑龍江)協會[50][60]

文化

編輯
内文:中文名

各籍貫漢語(方言)

編輯

喺二十世紀前期(1920年代)標準官話(華語)喺馬來西亞華人社群通用前,馬來西亞華人根據各自籍貫嘅漢語將名羅馬化。例如客家漢名葉亞來,將會寫成「Yap Ah Loy」;閩南漢名林梧桐,將會寫成「Lim Goh Tong」。

華語

編輯

二十世紀後半葉華語喺馬來西亞華人社群興起,馬來西亞華人傾向於以各自籍貫漢語發音當作姓氏嘅發音,而名就用華語發音。

英文名

編輯

一部分馬來西亞華人亦會採用英文名,英文名字通常喺中文名之前寫。例如,楊紫瓊個名叫「Michelle Yeoh Choo Kheng」。

穆斯林(阿拉伯)名

編輯

喺馬來西亞娶穆斯林嘅非穆斯林必須轉奉為伊斯蘭教。呢種改宗信徒通常採用穆斯林名,除咗原名之外仲要使用穆斯林名。呢啲通常係短嘅阿拉伯名,例如Abdullah Tan Yew Leong

飲食

編輯

馬來西亞中華菜同大中華地區中國大陸香港澳門臺灣)以及其他海外華人嘅料理口味差異好大。好多馬來西亞華人料理受到馬來人料理同印度菜嘅影響,料理口味往往偏辣。一啲馬來西亞華人茹素,有嘅係宗教信仰因素,亦有健康因素。

傳統中華菜

編輯

馬來西亞中華菜近似於中國南方地區嘅菜系,主要源於閩菜粵菜客家菜潮州菜。呢啲料理喺中國南方菜系都可以搵到,例如雲吞麵點心豆花海南雞飯

本地化中華料理

編輯
 
炒粿條
 
源於巴生嘅肉骨茶

本地化中華料理為融入當地食材嘅華人料理,但係口味唔偏辣

馬來-中華菜

編輯

為同馬來菜融合嘅中華菜,例如咖哩麵咖哩雞辣椒蟹娘惹菜例如叻沙馬來滷米粉,係中國料理食材混合多種香料。

媒體

編輯

20世紀初嘅馬來西亞唐人對祖籍國有割捨不斷嘅感情,渴望加強同中國聯繫,所以早期嘅華文報刊內容多數以中國新聞為主。但係喺獨立後,馬來亞政府開放畀僑民入籍以及第二代馬來西亞華人嘅誕生,華文報刊亦慢慢咁轉變編輯方針,同時加強華人社群同政府以及其他民族之間嘅訊息交流,扮演住橋樑嘅角色。自20世紀50年代後嘅馬來西亞華文報刊依然有特刊報導中國大陸、香港同台灣嘅新聞。

馬來西亞最初嘅華文報刊係1815年至1879年之間發行嘅《察世俗每月統記傳》,尚存最長青嘅報刊係1910年由孫中山喺檳城創辦嘅《光華日報》,當地華文報刊喺反殖民統治、抵禦日侵同建國獨立等歷史事件上都發揮咗反映民情嘅功能,逐漸由僑報轉型為主流報刊[67]。依家較具地位嘅報刊分別有:《星洲日報》、《南洋商報》、《中國報》、《光華日報》、《光明日報》同《東方日報》等。

宗教

編輯
馬來西亞華人宗教分佈[68]
宗教 百分比
佛教
  
83.56%
基督宗教
  
11.05%
道教 / 中國民間信仰
  
3.41%
伊斯蘭教
  
0.66%
印度教
  
0.23%
其他宗教
  
0.13%
無神論 / 未知
  
0.95%

佛教、道教同中國民間信仰

編輯

根據馬來西亞2010年人口普查,雖然馬來西亞唐人多數將自己歸類係佛教徒,但係實際上佢哋大多數亦同時信奉中國民間宗教道教。同時,本地唐人亦有混合本土信仰,例如拜拿督公

基督宗教

編輯

大約11%馬來西亞唐人信奉基督宗教(包括基督新教天主教)。

伊斯蘭教

編輯

一部分馬來西亞唐人,因為婚姻配偶關係(同馬來人通婚)而轉奉伊斯蘭教,同時亦有馬來西亞唐人祖先係穆斯林

印度教

編輯

信奉印度教嘅馬來西亞唐人只係佔好少比例,通常喺印度教廟宇祈禱,亦會參加印度教節慶大寶森節

武吉加里爾嘅各各他基督教會係馬來西亞最大嘅基督新教禮拜堂
馬六甲華人清真寺,馬來西亞第三座以中國式風格起嘅清真寺

名人

編輯

對國家嘅貢獻

編輯

馬來西亞唐人歷嚟都為馬來西亞做出偉大貢獻,更為祖國爭光。喺各方面都有傑出人才先達到相當理想嘅成績,而且人數亦唔少。由於馬來西亞係一個君主立憲制嘅國家體制,為國家做出貢獻者都有機會榮獲馬來西亞國家勳銜,而華人亦有唔少人才榮獲馬來西亞國家最高榮譽。

出名榮獲國家最高榮譽嘅華裔馬來西亞人有:

 • 「敦」(馬來文:Tun)係馬來西亞嘅最高榮譽,全國只可以有25人擁有呢個名銜。另外仲有其他國家高榮譽封銜,例如:
 • 「丹斯里」(馬來文:Tan Sri):係繼敦之後第二高的榮譽,全國只可以有75人擁有呢個名銜。
 • 「拿督斯里」(馬來文:Dato' Seri):係馬來西亞嘅州封銜入面最高封銜。
 • 「拿督」(馬來文:Datuk):馬來西亞嘅一種封銜。

政府評價

編輯

2018年11月9號,時任馬來西亞首相馬哈迪為世界唐人經濟論壇(WCEF)主持開幕時肯定華裔先賢對馬來西亞發展所做出啲貢獻,直言冇咗唐人,馬來西亞嘅發展就會落後好多。佢表示,唐人幾乎遍布全世界,並相信無論唐人到邊個國家落地生根,都會為該國嘅發展帶嚟巨大貢獻[69]

通婚同移民

編輯

通婚

編輯

同馬來人通婚

編輯

大多數馬來西亞唐人會對自己嘅種族有一種獨特嘅群體認同,由於宗教文化差異,唐人極少同馬來人通婚。根據穆斯林法律,如唐人同馬來人穆斯林聯姻必須改宗做穆斯林

唐人馬來人混血後裔喺現代被認定係馬來人,而非認定做峇峇娘惹或者華人。一啲峇峇娘惹保有純粹嘅唐人血統,而其他一啲人同馬來人婦女聯姻 [70][71]

同印度裔通婚

編輯

一啲馬來西亞唐人同馬來西亞印度人通婚,華印聯姻生下嘅後代叫中印混血兒[72]。 一部分中印混血兒會喺華校讀書,可以流利使用華語,但係母語泉漳閩南話潮州話廣東話等漢語就唔一定識講。而老豆係唐人,阿媽係印度裔嘅中印混血兒就有中文名[73]

一啲馬來西亞唐人亦會領養馬來西亞印度人。例如被領養嘅馬來西亞達米亞人陳美嬌覺得自己係唐人,佢曾經講過:「I know my skin is darker than most and I might look different, but I see myself as Chinese。」[74]

移民

編輯

由馬來西亞移民去海外移民嘅各種族入面,華裔係人數最多嘅種族。由1957年以嚟,已經有200萬以上嘅馬來西亞移民 [75]。喺2006年至2016年4月期間,大約49,900名馬來西亞店人放棄馬來西亞公民身份[76]。根據世界銀行報告指出,2010年馬來西亞海外僑民嘅數量估計大約有100萬,但係實際數字可能仲多,其中大部分係馬來西亞店人。馬來西亞僑民中有57%移居去鄰國新加坡,其中接近90%係華人。佢哋主要因經濟教育等問題移居新加坡。

由於新馬兩國語言文化之間相似,距離相近而且新加坡唐人亦佔相當多比例,唔少馬來西亞唐人移居新加坡,成為新加坡唐人,呢個比例達到57%[77]。根據2010年新加坡人口普查,喺馬來西亞出世嘅唐人佔新加坡唐人入面338,501人[2]。喺2015年,移居新加坡嘅馬來西亞唐人最高比例有47.2%[78]

澳洲係繼新加坡後第二多馬來西亞唐人移居地[78]澳洲唐人入面,嚟自馬來西亞嘅唐人佔咗10%[79]。喺2001年人口普查入面,馬來西亞唐人係澳洲所有馬來西亞僑民入面最大嘅種族群體,其中72%嘅馬來西亞僑民聲稱擁有華人血統,而有馬來人血統嘅只有11%[79]。1987年後,馬來西亞唐人以依親、商業同技術移民去澳洲[80]聖誕島嘅唐人社群入面,嚟自馬來西亞佔咗65%[81]

其他西方英語系國家

編輯

其他多馬來西亞唐人移居嘅西方國家包括英國美國加拿大新西蘭[78]

 1. 羅惹係一種蔬果沙律,羅惹語言意指語言似沙律入面嘅雜菜一樣混雜。

參考

編輯
 1. "Current Population Estimates, Malaysia, 2014 - 2016". 原著喺2016-08-12歸檔. 喺2017-07-02搵到.
 2. 2.0 2.1 "Census of Population 2010" (PDF). Singapore Department of Statistics. 原著 (PDF)喺2016-10-16歸檔. 喺2016-05-20搵到.
 3. 人民網 互聯網檔案館歸檔,歸檔日期2020年5月6號,.:《馬來西亞華人多生孩子有獎》(作者/《人民日報》駐馬來西亞特約記者:孟青)
 4. Department of Statistics, Malaysia (2010). "Population Distribution and Basic Demographic Characteristics" (PDF). Department of Statistics, Malaysia. pp. 11, 62–81. 原著 (PDF)喺2011年11月13日歸檔. 喺2005-07-06搵到.
 5. Saw Swee Hock (2007-01-30). The Population of Peninsular Malaysia. ISEAS Publishing. p. 65. ISBN 978-9812304278. 原先內容歸檔喺2021-01-08. 喺2017-07-02搵到.
 6. Dorothy Z. Fernandez, Amos H. Hawley, Silvia Predaza. The Population of Malaysia (PDF). CICRED series. 原先內容歸檔 (PDF)喺2020-12-25. 喺2017-07-02搵到.{{cite book}}: CS1 maint: uses authors parameter (link)
 7. 7.0 7.1 7.2 Charles Hirschman (March 1980). "Demographic Trends in Peninsular Malaysia 1937-1970" (PDF). Population and Development Review. 6 (1): 103–125.
 8. Prof. Dato' Dr Asmah Haji Omar, edt: "Encyclopedia of Malaysia - Languages and Literature 互聯網檔案館歸檔,歸檔日期2007年1月12號,.", pp 52-53, Kuala Lumpur: Editions Didier Millet, 2004, ISBN 981-3018-52-6
 9. Slightly more men than women in Malaysian population. Thestar.com.my. Retrieved on 23 April 2012.
 10. Population Distribution and Basic Demographic Characteristic Report 2010 (Updated: 05/08/2011 - Corrigendum) 互聯網檔案館歸檔,歸檔日期2011年8月24號,.. Statistics.gov.my. Retrieved on 23 April 2012.
 11. "Current Population Estimates, Malaysia, 2014 – 2016". Department of Statistics, Malaysia. 原著喺2016-08-12歸檔. 喺2017-07-02搵到.
 12. Colonial Construction of Malayness: The Influence of Population Size and Population, Kiran Sagoo, 27 November 2006, International Graduate Student Conference Series, p. 9/16
 13. Tan (1984), p. 3
 14. Goh (1990), p. 148
 15. TheStar, Wong Chun Wai, 9 May 2010
 16. 16.0 16.1 16.2 16.3 "Colonial Construction of Malayness: The Influence of Population Size and Composition" (PDF). 原先內容歸檔 (PDF)喺2014-10-06. 喺2014-11-09搵到.
 17. 17.0 17.1 Ball (1903), p. 129
 18. International Conference of South-East Asian Historians (1962), p. 102
 19. 文平強 (2007). 西 (PDF) (中文). 華研通訊第一期. pp. 27–35. 原先內容歸檔 (PDF)喺2020-08-21. 喺2015-03-06搵到.
 20. Khor, Samantha (4 Nov 2016). "The Origins Of The Hokkien, Cantonese, And Other Chinese Dialect Groups In Malaysia". Says.com. 原先內容歸檔喺2016-11-07.
 21. 麦留芳 (1987), "表3.11, 各方言为在三州府的百分比,1881-1947", p. 71
 22. 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 麦留芳 (1987), "表3.19, 柔佛州内的中国方言为分布, 1911-1947", p. 89-90
 23. 23.0 23.1 麦留芳 (1987), "表3.17, 吉打州内的中国方言为分布,1881-1947", p. 86
 24. 麦留芳 (1987), "表3.18, 吉兰丹州内的中国方言为分布,1881-1947", p. 88
 25. 25.0 25.1 麦留芳 (1987), "表3.16, 玻璃市州及丁加奴州内的主要地区之中国方言为分布,1881-1947", p. 85
 26. 麦留芳 (1987), "表3.12, 雪兰莪州内的中国方言为分布,1881-1947", p. 73-74
 27. 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 麦留芳 (1987), "表3.13, 霹雳州州内的中国方言为分布,1881-1947", p. 76-78
 28. 麦留芳 (1987), "表3.14, 森美兰州内的中国方言为分布,1881-1947", p. 80-1
 29. 麦留芳 (1987), "表3.15, 彭亨州内的中国方言为分布,1881-1947", p. 83-84
 30. Sheridan Mahavera (2011年10月4號). "Some Chinese don't speak Bahasa at all". 來西亞內幕者 (英文). 原著喺2013年12月3號歸檔. 喺2011年5月14日搵到.
 31. 31.0 31.1 31.2 Ember, Melvin; Ember, Carol R.; Skoggard, Ian (2004-11-30). "Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World. Volume I: Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities". Springer Science & Business Media. 原先內容歸檔喺2020-02-04. 喺2017-12-21搵到 –透過Google Books.
 32. [1][失咗效嘅鏈]
 33. Yan (2008), p. 71
 34. Tan (2002), p. 1
 35. 35.0 35.1 Tan, Kam (2000), p. 47
 36. Pan (1999), p. 185-6
 37. Lim How Pim (2016-07-10). "Quanzhou – springboard of the Chinese diaspora". The Borneo Post. 原先內容歸檔喺2021-01-08. 喺2017-05-29搵到.
 38. Pan (1999), p. 173
 39. 39.0 39.1 Tan, Kam (2000), p. 39
 40. "Villagers, church authorities in standoff in Malacca". 來西亞星報. 2008-10-22. 原著喺2008-10-25歸檔. 喺2021-02-06搵到.
 41. Tan (1984), p. 20-2
 42. Butcher (2004), p. 80
 43. Pan (1999), p. 43
 44. Philip A. Kuhn (2009). Chinese Among Others: Emigration in Modern Times. Rowman & Littlefield. pp. 48–. ISBN 978-0-7425-6749-8. 原先內容歸檔喺2021-01-08. 喺2017-05-30搵到.
 45. Backman, Butler (2003), p. 27
 46. Astro AEC-Behind the dialect groups, Year 2012
 47. Toong, Siong Shih, p. 1976
 48. "Star2 Monthly Challenge: Yong Peng in Johor is Hockchew central - Star2.com". 2015-07-25. 原著喺2015-07-26歸檔. 喺2017-05-30搵到.
 49. 49.0 49.1 Gin, Ooi Keat (2009-05-11). "Historical Dictionary of Malaysia". Scarecrow Press. 原先內容歸檔喺2020-02-04. 喺2017-12-21搵到 –透過Google Books.
 50. 50.0 50.1 50.2 50.3 Astro AEC, Behind the Dialect Groups, Year 2012
 51. 51.0 51.1 Ember, Melvin; Ember, Carol R.; Skoggard, Ian (2004-11-30). "Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World. Volume I: Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities". Springer Science & Business Media. 原先內容歸檔喺2021-01-08. 喺2017-05-30搵到 –透過Google Books.
 52. Constable (2005), p. 138
 53. Constable (2005), p. 129
 54. Constable (1988), p. 137
 55. Hara (2003), p. 24
 56. Nicole Constable (編). Guest People: Hakka Identity in China and Abroad. pp. 128–129. ISBN 9780295805450. 原先內容歸檔喺2021-01-08. 喺2017-05-30搵到.
 57. Delai Zhang (2002). The Hakkas of Sabah : a survey of their impact on the modernization of the Bornean Malaysian State. Sabah Theological Seminary. pp. 32–33.
 58. Jessieca Leo. Global Hakka: Hakka Identity in the Remaking. Brill. p. 87. ISBN 9789004300279. 原先內容歸檔喺2021-01-08. 喺2017-05-30搵到.
 59. 訪沙巴"山東村"甲必丹記略. (中國中文). 2019年6月21日. 原先內容歸檔喺2021年1月8號. 喺2019年11月11日搵到.
 60. . 東方網. 原著喺2016-08-16歸檔. 喺2017-05-30搵到.
 61. 粿. 2013-01-02. 原著喺2016年1月25日歸檔. 喺2017年6月1日搵到.
 62. "Behold, the Penang Hokkien Mee". 2014-04-13. 原先內容歸檔喺2017-03-07. 喺2017-03-18搵到.
 63. "The man who put Teh in bak kut teh - Nation - The Star Online". 原先內容歸檔喺2021-01-08. 喺2017-06-01搵到.
 64. PCL., Post Publishing. "Time for some Bak Kut Teh".
 65. Kee Hiong Enterprise 奇香食品科技企业. 原著喺2017-09-26歸檔. 喺2017-06-01搵到.
 66. Florence A. Samy (2009-09-23). "No intention to patent local food, Dr Ng says". The Star. 原先內容歸檔喺2016-12-20. 喺2017-06-01搵到.
 67. 2001年7月26號,全球華社網:[2] 互聯網檔案館歸檔,歸檔日期2010年9月1號,.新加坡《聯合早報》:馬來西亞華文報業180年歷史
 68. "2010 Population and Housing Census of Malaysia" (PDF) (馬來文、英文). Department of Statistics, Malaysia. 原著 (PDF)喺2013-11-13歸檔. 喺2012-06-17搵到. p. 97
 69. 动大马发展 敦马肯定华人贡献 国内. 方網 馬來西亞東方日報 (簡體中文). 2018-11-09. 喺2021-09-13搵到.
 70. Dervin, Fred; Machart, Regis (2016-04-29). "Cultural Essentialism in Intercultural Relations". Springer. 原先內容歸檔喺2020-02-04. 喺2017-06-05搵到 –透過Google Books.
 71. "Malacca Culture & Heritage - Malacca Attractions". 原先內容歸檔喺2021-01-08. 喺2017-06-05搵到.
 72. Daniels, Timothy P. (2005). Building Cultural Nationalism in Malaysia. Routledge. p. 189. ISBN 0-415-94971-8.
 73. "Keith Foo, ex-struggling actor in Indonesia now Malaysia's upcoming superstar - News - The Star Online". 原著喺2017-07-06歸檔. 喺2017-06-05搵到.
 74. https://www.straitstimes.com/lifestyle/entertainment/call-me-tan-bee-keow
 75. "Go but don't give up on Malaysia, Marina Mahathir tells youths quitting country". 2014-11-22. 原先內容歸檔喺2018-04-01. 喺2017-06-05搵到.
 76. "Over 56,000 Malaysians renounce citizenship past 10 years - Nation - The Star Online". 原先內容歸檔喺2021-01-08. 喺2017-06-05搵到.
 77. "Eroded political power from dwindling population — Sin Chew Daily". 2016-02-16. 原先內容歸檔喺2017-10-19. 喺2017-06-05搵到.
 78. 78.0 78.1 78.2 "Take a look at us now - On The Beat - The Star Online". 原先內容歸檔喺2021-01-08. 喺2017-06-05搵到.
 79. 79.0 79.1 "Chapter - Population characteristics: Ancestry of Australia's population". Australian Bureau of Statistics. 原先內容歸檔喺2007-10-01. 喺2017-06-05搵到.
 80. "Origins: History of immigration from Malaysia - Immigration Museum, Melbourne Australia". 原先內容歸檔喺2017-01-05. 喺2017-06-05搵到.
 81. No paradise on Christmas Island 互聯網檔案館歸檔,歸檔日期2014年6月7號,. by Paige Taylor (The Australian, 25 May 2009)

出面網頁

編輯