23°5′59.84″N 113°15′21.76″E / 23.0999556°N 113.2560444°E / 23.0999556; 113.2560444

  呢篇文講廣州嘅一個地方。想搵其它嘅龍田鄉嘅話,請睇龍田鄉 (搞清楚)

龍田廣州河南

南漢嗰時,皇帝劉龑下令仿照唐朝長安含元殿寶崗嗰度起咗個「南郊壇」,用嚟拜祭天地。南郊壇嘅東面開闢嘅農田鄉村,就被叫做「龍田」[1]

後嚟,龍田同龍導尾合併成二龍街,二龍街又併入咗龍鳳街

街巷

編輯
 • 松漱前
 • 龍田直
 • 龍田東
 • 龍新街
 • 龍新巷
 • 龍新路
 • 龍南巷
 • 龍北巷
 • 龍田西
 • 葉安坊
 • 慶雲里
 1. . 原著喺2016年3月4號歸檔. 喺2013年11月17號搵到.