Skype(國際音標:/ˈskaɪp/ ,Skype嘅「pe」唔成音節,係噴氣)係一套即時通訊軟件,2003年寫好,2011年畀微軟買咗,2013年食埋微軟旗下嘅即時通訊軟件Windows Live Messenger

連出去