Talk:𨳍

加討論
進行緊嘅討論
(由Talk:杘跳轉過嚟)

參考書拎

黄霑本《不文集》已經完整記載喺Internet Archive咯(https://archive.org/details/20200701_20200701_0924/page/197/mode/2up?q=%E4%B8%8D%E6%96%87%E9%9B%86+%E9%BB%84%E9%9C%91)。110.174.132.162討論) 2021年6月8號 (二) 12:19 (UTC)

對外連結有變 (2021年7月)

各位編輯仝人:

我啱啱救返上面嘅 1 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2021年7月30號 (五) 04:17 (UTC)

對外連結有變 (2022年1月)

各位編輯仝人:

我啱啱救返上面嘅 1 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2022年1月12號 (三) 02:37 (UTC)

文人偏見

佢哋假設「𨳍」一定有本字,而且一定係自古就解鹹濕嘢,於是發揮無限想像力,亂作啲講唔通嘅古仔。 110.174.132.162討論) 2022年9月13號 (二) 07:47 (UTC)

返去版面「𨳍」。