Template:是日靚畫/2006/11/11

是日靚畫

紫禁城中間嘅太和殿

紫禁城中國北京兩代嘅皇宮,因為中國為取消帝制,成立共和國,就官方改口叫佢故宮。故宮規模龐大,面積有成720 000平方米,有800間屋同多過8000間房。紫禁城係明成祖朱棣永樂四年(1406年)開始起,至到永樂十八年(1420年)先起好。

圖片來自:響FlickrJacob Ehnmark
舊圖 - 更多正圖...