Template:是日靚畫/2012/03/01

是日靚畫

建築工地

建築地盤,又叫做建築工地、施工地盤,簡稱地盤,錯寫建築地盆,係一處正在發展建築項目,做緊土木工程嘅地點,佢範圍通常會有建築圍板、鐵絲網或者圍牆封閉,有物業管理看更把守,控制人同埋物料、機械、車輛出入。所有人可能要登記身份同埋戴安全帽頭盔、工作證等。

圖片來自:CUMBELEE
舊圖 - 更多正圖...