Template:是日靚畫/2015/02/01

是日靚畫

張良

張良,字子房,畀漢高祖劉邦封做漢留侯,謚號文成。係城父人。張良因為喺博浪沙暗殺秦始皇失敗,為咗避難而改名。

圖片來自:公有領域
舊圖 - 更多正圖...