Template:西鐵綫車站

車站套色同埋名稱 喺邊區 車站接駁 啟用日期
西鐵綫
紅磡 油尖旺區 東鐵綫城際直通車 1975年11月30號
尖東 荃灣綫尖沙咀站 2004年10月24號
柯士甸 可以行去九龍站機場快綫
可以行去西九龍站廣深港高速鐵路(起緊)
2009年8月16號
南昌 深水埗區[KWT] 東涌綫 2003年12月20號
美孚 荃灣綫
荃灣西 荃灣區[KWT] [TSW]
錦上路 元朗區 北環綫[NOL]
元朗 輕鐵元朗總站
朗屏
天水圍 輕鐵天水圍站天耀站
兆康 屯門區 輕鐵兆康站
屯門 輕鐵屯門站河田站
附註

KOW 柯士甸站並唔係接駁東涌綫嘅車站,但可以經佐敦道行人天橋行大約10分鐘去九龍站,或者喺南昌站轉車,柯士甸站乘客行去九龍站轉東涌綫,會當兩程車計算。而柯士甸站乘客可以行去或者搭機場快綫免費穿梭巴士去九龍站接駁機場快綫,並可以享用免費港鐵接駁優惠。

TSW 荃灣西站並唔係接駁荃灣綫荃灣站嘅車站,但可以用八達通免費轉專線小巴95K或者行大概15至20分鐘去車站。

NOL 計劃緊嘅北環綫將會經洲頭站連接錦上路站同埋落馬洲站。嗰條線嘅落成重未有確實嘅時間表。

KWT 荃灣西站美孚站之間經過葵青區,但係並冇起站。