Template:Refimprove

模解[] [] [] []

用法

爾個模用來話畀人聽篇文需要更多參考資料。爾個模係維基百科項目的一部分,而唔係百科全書內容。

爾個模亦支持日期參數。

下面列出嘅兩種寫法都可以用:

{{refimprove|date=2021年9月}}

{{refimprove|time=2021-09-27}}

如果用第一種格式嗰陣個模報錯,可能係因為2021年9月篇文未開,可以開篇文之後再睇下有無問題。

爾個模個時間參數可以用替代引用(subst:)自動生成:

{{subst:refimprove/auto}}

跳轉

睇埋