Wikipedia:是日正文/2008年1月

演員演緊一套粵劇

粵劇又叫大戲廣東大戲或者神功戲,係揉合唱做念打、樂師配樂、戲臺服飾、抽象形體等等嘅表演藝術。粵劇源自南戲,由明朝嘉靖年間開始喺廣東廣西出現。粵劇每一個行當都有各自獨特嘅服飾打扮。最初演出嘅語言係中原音韻,又叫做戲棚官話。到咗清朝末期,文化人為咗方便宣揚革命而將演唱語言改做粵語,等廣州人更加容易明白。2006年5月20號,粵劇排喺第一批 518 項國家級非物質文化遺產名錄裏面。 (更多……)

以前嘅正文:中國歷史日本地理新山