Wikipedia:是日正文/2011年1月

第二次世界大戰戰況

第二次世界大戰係迄今人類搞出嘅最大陣仗,粗略估計死咗8300萬人,破壞最勁。

場仗高潮嗰陣,有成61同地方一齊打,捲入超過17億人。打仗雙方係美國蘇聯中國英國法國等國組成嘅反法西斯同盟,同埋德國日本意大利等法西斯國家組成嘅軸心國集團。烽煙遍及歐洲亞洲美洲非洲同埋大洋洲;以及大西洋太平洋印度洋同埋北冰洋

雖則話響1939年9月前,中國抗日戰爭埃塞俄比亞嘅抗意戰爭等等嘅反法西斯嘅抵抗已經開始咗,但係一般認為戰爭係由1939年9月1日德國入侵波蘭、英法對德國宣戰開始,去到1945年8月15日(亞洲)/8月14日(美洲)日本同盟國投降先至完。 (更多……)

以前嘅正文:上海香港中央圖書館維多利亞港