Wikipedia:是日正文/2021年7月

朱洪同劉賓雁嘅結婚相

劉賓雁中華人民共和國記者作家異見人士。佢祖籍山東沂南,喺吉林長春出世。佢曾經係中國共產黨黨員,但係佢對中共及中國政府一路都有好多批評,係20世紀後半橛比較有影響力嘅中國異見人士之一。

劉細個屋企窮,中學輟學後自學外語同共產主義,受蘇俄影響,成為共產主義者,20歲唔夠就入咗中共。中共建國之後,佢開始做報紙記者,擅長寫報告文學。不過1950年代中開始,佢對中共嘅批評令佢俾人「勞改」超過廿年。文化大革命結束之後,佢獲得平反,喺1980年代做《人民日報》記者,作品喺中國社會再次獲得廣泛關注。佢試過當選中國作家協會副主席。只不過,1986年發生八六學潮,佢俾鄧小平點名批評,無耐開除黨籍。1988年,佢獲邀到美國講學。1989年六四事件爆發,佢從此返唔到中國,焗住流亡美國。佢喺海外堅持寫作,長期關注中國政治同人權問題,到佢2005年過身為止。2001年獨立中文筆會創立,佢係創會主席同榮譽會長。(成篇文章……)

以前嘅正文: 生命古典力學