Otto Eduard Leopold von Bismarck1815年4月1號1898年7月30號)係普魯士德國政治人。1862年1871年做普魯士首相,1871年到1890年德國總理。啲人叫佢做鐵血宰相。

俾斯麥
俾斯麥喺德國李鴻章合照