Tohoku line utunomiya sta-01.jpg

宇都宮站日文宇都宮駅宇都宮驛うつのみやえき Utsunomiya eki */?)係東日本旅客鐵道(JR東日本)嘅其中一個鐵路車站