(we2或waa2[1]係用手指捉住,拎埋身咁解。《康熙字典》話係「手捉物」或「手爬物」嘅意思。

用法

  • 用手指抓();例:個細路女搲個細路仔塊面;,搲吓粒蚊𧕴
  • 搲爛塊面:
  • 搲銀:賺錢嘅俗語。

參考

  1. "粵音資料集叢". jyut.net (中文). 喺2020-11-20搵到.

出面網頁

維基辭典入面有佢嘅解釋: