(mil)係錢銀單位,十文係一,百文係一,千文係一。文嘅符號係,寫喺數字後便,如似1₥。

英文嚟講,1仙就係一個mil,係千分之一咁解,所以寫做1 mil。2仙寫做2 mils,如此類推。

廣東話好多時將一叫做「一蚊」,有指正寫應該係「一文」,要注意呢個「一文」唔好同十分一仙嗰個「一文」搞亂。

文嘅字源系一,原本讀man4,後尾為咗避李世民個名,吊高個音,讀man1。