炳廷素拉暖

炳廷素拉暖

炳廷素拉暖泰文เปรม ติณสูลานนท์1920年8月26號2019年5月26號)係泰國將軍,1998年開始做泰國樞密院院長,2016年拉瑪十世繼位之前做過泰國攝政王,另外1980年到1988年亦做過泰國總理