43°17′37″N 5°21′28″E / 43.29361°N 5.35778°E / 43.29361; 5.35778

亞桑-馬賽大學

 艾吉斯-馬賽大學粵拼ngaai6 gat1 si1 maa5 coi3 daai6 hok6法文Université d'Aix-Marseille),係法國一間公立大學,1409年創校,校址喺馬賽亞桑蒲坊。呢間大學有70,000個學生讀,係法國同成個法文區最大規模嘅大學。