23°7′57.4″N 113°16′15.8″E / 23.132611°N 113.271056°E / 23.132611; 113.271056

豪贤路
HAOXIAN ROAD
性質: 一般馬路
全長: 0.82公里
行車線: 2車道,東向西嘅單行線
地區: 廣州市越秀區
起點: 倉邊路
終點: 越秀北路
主要建築: 豪賢路小學
廣州市國土資源同房屋管理局
豪賢路市場

豪賢路粵拼hou4 jin4 lou6)係廣州嘅一條普通嘅馬路。成條馬路東西走向,西邊從倉邊路開始,一直向東去到越秀北路嗰頭。

歷史 編輯

睇埋:黎遂球

宋朝嗰陣,廣州係有東、中、西三個城嘅,而東城嘅東界喺而家嘅芳草街度,西界喺倉邊路同大塘街度,而廣州東城嘅北邊就係依家嘅東風中路,由於條護城濠南邊嘅街好似弓噉,所以條街就嗌做「濠弦街」。[1]1646年,出身廣州嘅黎遂球喺看守緊贛州時中咗清軍三箭死咗。喺嗰陣為咗紀念呢位抗清英雄,贛州人就將黎遂球列入五忠祠度拜祭,而廣州人就將黎遂球出世嘅地方——濠弦街,改名嗌「豪賢街」。喺20世紀30年代,廣州市政府將呢條馬路整闊咗,沿用舊街名「豪賢路」。

道光以後,唔少浙江嘅文人學者南來廣東,渠地大都以入幕為生,廣州人叫啲幕客做師爺,稱之為「浙江師爺」。浙江師爺中嘅山陰縣汪氏係最出名嘅,光緒年間,汪瑔搬入去豪賢街,自榜其居「隨山館」,渠寫咗一詞《水調歌頭·移居》,並有註釋:「黎美周蓮須閣在豪賢裏,其故址今不可考,要距敝廬不遠也。」

汪琡原住喺天官里(今法政路一帶),汪兆鏞(汪精衛嘅老竇)都喺嗰度出世,後尾搬去豪賢街天橋腳嘅住宅,過左20幾年,叔伯兄弟,結婚生仔,逼死人。1902年,汪兆鏞再購入豪賢街67號[2]

經過嘅道路 編輯

呢度啲路順序係從西去到東嚟排嘅,其中加粗咗嘅字係主幹道:

參攷 編輯

  1. 歷史人物 - 豪賢路與黎遂球[失咗效嘅鏈] 廣州地名網
  2. . 原著喺2016年3月12號歸檔. 喺2015年8月8號搵到.