TV Tropes(個名嘅粵文直譯係電視橋段網或者電視kiu2)係一個出咗名專門講橋段嘅維基型網站,會討論喺電視劇文學電影電子遊戲、同動漫等多種創作品入面出現咗乜橋段,仲有好多分析橋段嘅文章。

內容 編輯

内文:橋段

編輯