AS50係精密國際公司研發嘅一把連狙.得5粒彈 後座力又大,但系火力超勁 可以射穿坦克車,牆 或者厚甲 依家比多個國家所採用