Call My Name!

香港女子組合COLLAR嘅單曲

Call My Name!》係香港女子組合COLLAR嘅出道歌,由紀佳松金源奕作曲,Oscar填詞,喺2022年1月13號推出,另外喺同年2月14號推出情人節版本。呢首歌做過903專業推介新城勁爆流行榜嘅冠軍歌。

出面網頁 編輯