Carbon係一種開源程式語言,由Google開發,佢哋喺2022年7月公佈,仲表示希望Carbon做C++嘅繼承者,預計喺2024或2025年正式推出。[1]

睇埋 編輯

參考 編輯

  1. Google發表欲繼承C++的程式語言Carbon. iThome (繁體中文). 喺2022-08-10搵到.

出面網頁 編輯