Category:廣東祠堂

廣東祠堂一類依照前清廣東省嘅區劃,收錄將舊底廣東嘅祠堂。地區包括現時廣東省全境(含潮州地區)、廣西省東部、海南省。省城垣內歸入廣州類,垣外各地分縣查考。計有南海、番禺、順德、新會、新寧、開平、恩平、高明、鶴山、三水、香山、東莞、新安、鬱南等幾十個縣。排序細類分廣州府、肇慶府、高州府、惠州府、潮州府、廉州府、瓊州府等類,類別重未完善。

細類

呢類有下面嘅6個細類,總共有6類。