Category:User ia

呢個分類入面嘅用戶話佢哋對 國際文 嘅熟悉程度。

iaInterlingua‎國際文

分類:Category:User ia

熟練度 有關分類
母語 {{User ia}} Category:User ia-N
接近母語 {{User ia-4}} Category:User ia-4
高級 {{User ia-3}} Category:User ia-3
中級 {{User ia-2}} Category:User ia-2
初級 {{User ia-1}} Category:User ia-1

細類

呢類有下面嘅5個細類,總共有5類。

 

「User ia」類中嘅版

呢類有下面嘅6版,總共有6版。