F-15SE係款為美國空軍研製嘅戰機,由波音研製,屬F-15嘅衍生機種,用輻射吸收物料將戰機變做隱形,而家重係試緊,未正式服役。