Google Doodle

Google Doodle主要係透過修改Google首頁商標嘅方式,譬如節日慶祝或者係紀念知名人士,Google Doodle嘅首個塗鴉即係1998年6月所推出嘅Burning Man

Go Vote(Burning Man)

睇埋

出面網頁