Guor Marial1984年4月15號—)係南蘇丹一運動員。佢以個人名義參加咗2012年夏季奧林匹克運動會男子馬拉松項目,以2個鐘頭19分鐘32排第47名完成。

出面網頁