Jackson Pollock

Jackson Pollock1912年1月28號1956年8月11號)係一個有影響力忌美國畫家同埋抽象表現主義(abstract expressionism)運動忌主要力量。渠以其獨特創立忌滴畫而著名。

喺渠忌一生入邊,渠同時享有相當忌盛名同埋惡名:渠被認為係一個大部分時間隱居忌畫家;渠具有反覆無常忌脾氣,並且一生中大部分時間都喺道同酗酒做鬥爭。

渠喺懷俄明州忌科迪(Cody)出世1929年移居紐約,進入藝術學生聯盟,喺托馬斯•哈特•本頓(Thomas Hart Benton)門下學也;1938年1942年,為聯邦藝術工程做也;1943年開始轉向抽象藝術。1950年代1960年代,渠通過「文化自由議會」(Congress for Cultural Freedom)受到中央情報局忌支持。

1947年開始使用「滴畫法」,取消畫架,將巨大忌畫布平鋪喺地上,用鑽有細窿忌盒、棍或者畫筆將顏料濺喺畫布上邊,稀薄忌顏料藉助噴霧器;作畫嗰時同畫布忌接觸毋固定喺一個位置,而係喺畫布四圍行,或者跨過去,等構圖無中心、結構無法辨認;以反覆忌無意識忌動作畫成複雜難辨、線條錯亂忌網;畫面上邊線條縱橫曲扭,色彩變幻無常。

出面網頁