Microsoft Power BI微軟開發嘅互動式數據可視化軟件產品,主要專注喺商業智能領域。呢個產品係 Microsoft Power Platform 嘅一部分。Power BI 包括一套軟件服務、應用程序同埋連接器,佢哋可以一齊工作,將唔同嘅數據源轉化為靜態同互動式數據可視化。