My Destiny (李世真嘅歌)

My Destiny》係由全昌燁填詞,陳明容作曲,李世真演唱。呢首歌係南韓電視劇《來自星星的你》主題曲[1]

參考資料

編輯
  1. . 新浪娛樂. 2015-06-26. 喺2022-08-05搵到.