Salvador Caetano葡萄牙一間巴士車身製造廠同埋汽車經銷商,1946年成立。

公司喺幾個歐洲同埋非洲國設有分公司,包括英國同埋西班牙。其中Salvador Caetano喺1998年晌英國Waterlooville設立車身製造廠S C Coachbuilders Ltd,S C Coachbuilders車身生產維持到2007年。

出面網頁 編輯