T-64坦克

T-64蘇聯一隻主戰坦克,喺1964年開始服役,改良自T-62,不過因為生產成本高,所以T-72研發出嚟後逐漸被取代,而家主要係烏克蘭重用緊。