Template:好文

模解[] [] [] []

概要

請睇 en:Template:Good article

參數同用法

無參數。

就咁寫 {{好文}} 擺喺文頭維基字。

範例

請睇Category:維基百科好文入面嘅文點用。

跳轉

注意事項

呢個模會自動將篇文放入Category:好文

{{ArticleHistory}}會擺好文嘅傾偈版入Category:維基百科好文。兩個類嘅功用唔同。

模嘅編輯說明

參看