Template:是日靚畫


睇埋:Wikipedia:是日靚畫

陳列室

文字式

是日靚畫

花窗玻璃

花窗玻璃,又有叫有色玻璃,係指有顏色玻璃。花窗玻璃喺色彩上可以整到好鮮艷,所以成日俾人攞嚟整一啲充滿裝飾同圖案嘅玻璃窗。亦都因為噉,花窗玻璃喺建築設計上有廣泛嘅藝術用途,例如好多教堂嘅設計都興加入花窗玻璃,等日頭嗰陣陽光能夠透過花窗玻璃射入建築物內部,展現出俾好多人覺得好效果。

圖片來自:Ayyoubsabawiki
舊圖 - 更多正圖...

短式

是日靚畫

花窗玻璃

花窗玻璃,又有叫有色玻璃,係指有顏色玻璃。花窗玻璃喺色彩上可以整到好鮮艷,所以成日俾人攞嚟整一啲充滿裝飾同圖案嘅玻璃窗。亦都因為噉,花窗玻璃喺建築設計上有廣泛嘅藝術用途,例如好多教堂嘅設計都興加入花窗玻璃,等日頭嗰陣陽光能夠透過花窗玻璃射入建築物內部,展現出俾好多人覺得好效果。
幅圖來自:Ayyoubsabawiki
舊圖 - 更多正圖...

單欄式

花窗玻璃

花窗玻璃,又有叫有色玻璃,係指有顏色玻璃。花窗玻璃喺色彩上可以整到好鮮艷,所以成日俾人攞嚟整一啲充滿裝飾同圖案嘅玻璃窗。亦都因為噉,花窗玻璃喺建築設計上有廣泛嘅藝術用途,例如好多教堂嘅設計都興加入花窗玻璃,等日頭嗰陣陽光能夠透過花窗玻璃射入建築物內部,展現出俾好多人覺得好效果。

圖片來自:Ayyoubsabawiki
舊圖 - 更多正圖...

單行式

花窗玻璃

花窗玻璃,又有叫有色玻璃,係指有顏色玻璃。花窗玻璃喺色彩上可以整到好鮮艷,所以成日俾人攞嚟整一啲充滿裝飾同圖案嘅玻璃窗。亦都因為噉,花窗玻璃喺建築設計上有廣泛嘅藝術用途,例如好多教堂嘅設計都興加入花窗玻璃,等日頭嗰陣陽光能夠透過花窗玻璃射入建築物內部,展現出俾好多人覺得好效果。

圖片來自:Ayyoubsabawiki
舊圖 - 更多正圖...

修改

  • 響呢度修改陳列室。
  • 響呢度修改裏面啲嘢。
  • 響呢度修改裏面啲格式。