bg-4Този потребител владее български език на ниво почти като роден език.