uk-0Цей користувач не розуміє української мови (або розуміє зі значними труднощами).