Wii U任天堂出嘅一款家用遊戲機,2012年底推出,係第八世代遊戲機嘅第一款。

Wii U連控制器

佢同上一代Wii嘅分別有支援高清顯示同埋配輕觸式螢幕嘅遊戲控制器。

出面網頁 編輯