Wikipedia:自動覆查者

自動覆查者用戶權限係用來減少新頁巡查員嘅負載,令到自動覆查者開嘅版會自動嘜做巡查過嘅

任何一位管理員都可以根據判斷去畀呢個權限畀一啲熟悉維基百科政策同指引(尤其係WP:BLP同埋WP:N)一路開新版嘅用戶。建議嘅需求係75篇有效嘅文章,唔包跳轉。如果你想自己或者另一位用戶請求自動覆查權限,請睇Wikipedia:請求權限/自動覆查者。呢度有3位自動覆查者,計埋管理員就總共有15用戶有自動覆查權限。

管理員唔使再為自己或者其他管理員請求;因為佢哋已經響管理員工具套裝嘅一部份。 (所指嘅係,autopatrol權限)。

睇埋

編輯