Λ 演算lambda calculus)係一套由數學邏輯嗰度發展出嚟,以變數綁定同替換嘅規則,嚟研究函數點抽象化定義、函數點被應用、以及遞歸嘅形式系統。