pou3粵文亦叫舖頭pou3 tau2dim3或者si5,係喺一個固定嘅建築物裏面賣嘅地方,唔似小販,唔使怕走鬼,但係要交,或者要自置物業,皮費貴好多,如果無生意,又唔可以即刻收檔,推去下一個路口,再開檔。

當舖
古董舖
模型舖
雜貨舖

一般情況之下,喺舖買嘢比較信得過,由其係大舖,買錯咗可以返嚟換,唔似得小販咁,唔見咗人就無符。

舖話事嗰個叫舖家

舖古時寫鋪,後尾分別字義,另立以舍爲舖,以別於鋪貼之意。

肆今日多見於食肆食嘢嘅舖頭。《論語》子張第十九、第七章有講,「子夏曰、百工、以成其事、君子學以致其。」肆同陳同義,卽係舖裏面,擺出來,陳列一番,方便人睇貨買賣。所以舖就叫肆。

網上鋪頭

編輯

而家賣嘢,唔只得啲實實在在,行得入去嘅建築物,互聯網上面都有「鋪頭」,可以買嘢。大嘅有 eBayAmazon(亞馬遜)、雅虎拍賣網等等。

睇埋

編輯