(Tonfa)係種少林[未記出處或冇根據]武器。

拎住支枴準備

簡史

最早用拐嘅地方係中國琉球菲律賓泰國等地方亦都有用來做武器

睇埋