24°09′N 120°40′E / 24.150°N 120.667°E / 24.150; 120.667

  呢篇文講臺灣省嘅一個城市。想搵臺灣省嘅一個已經廢咗嘅縣嘅話,請睇臺中縣
  提示:呢篇文講嘅唔係中臺灣
中華民國 > 直轄市 > 臺中市

臺中市粵拼toi4 zung1 si5繁體字臺中市台灣話白話字:Tâi-tiong-tshī)係臺灣直轄市、係臺灣第二大亦係中部最大嘅都市,面積2,215平方公里,人口約莫281萬,下轄29個區。2009年6月23號,行政院核准「臺中縣市合併改制直轄市」案,於2010年12月25號正式合併成而家嘅直轄市。有「臺灣嘅京都」嘅美譽。

目錄 編輯

臺中市係臺灣中部嘅文化教育同埋經濟等範疇嘅中心。成個臺中都會區嘅總人口響2009年世界排名第131位,係臺灣中部最大嘅都會區。

 
臺中市嘅位置

交通 編輯

 
台中BRT-靜宜大學站

臺中市嘅交通設施包括:

區劃人口 編輯

地圖
歷史人口
年份人口±%
1960 903,556—    
1966 1,084,795+20.1%
1970 1,234,043+13.8%
1975 1,408,444+14.1%
1980 1,606,603+14.1%
1985 1,817,125+13.1%
1990 2,019,959+11.2%
1995 2,257,950+11.8%
2000 2,460,098+9.0%
2005 2,587,828+5.2%
2010 2,648,419+2.3%
2015 2,744,445+3.6%
來源:. 內政部戶政司.
政部統計月報-縣市現住人口. 內政部.

而家臺中市有29區,係由原臺中市嘅8個區同埋原臺中縣嘅3個縣轄市、5個鎮同13個鄉改制而來,市政府喺西屯區(改制前臺中市政府嘅西區,臺中縣政府就喺豐原市)。和平區係全市面積最大嘅市轄區、全國第四大嘅第三級政區,而中區就係全國面積最細嘅政區,唔到1平方公里。

縣市合併初期,臺中市政府有意第時將29區整合為14區[1],調整後每區嘅人口大概喺十八萬至三十萬以上,有效執行都市計劃嘅發展,縮細城市鄉村差距,促進都市均衡發展,以利達到標準生活水平[2],提高發展國際城市競爭能力;但2018年時,臺中市政府民政局表示重未規劃調整。[3]

以下政區依郵遞區號排列:

區名 面積
(km²)
下轄
里數
下轄
鄰數
人口數 人口
消長
人口密度
(人/km²)
郵遞區號 地理分區
中區 0.8803 8 195 18,342 -53 20,836 400 市區
東區 9.2855 17 404 75,944 +44 8,179 401 市區
南區 6.8101 22 608 126,638 -7 18,596 402 市區
西區 5.7042 25 608 115,293 +4 20,212 403 市區
北區 6.9376 36 842 147,157 -222 21,212 404 市區
北屯區 62.7034 42 934 284,008 +253 4,529 406 市區
西屯區 39.8467 39 1,006 230,712 +101 5,790 407 市區
南屯區 31.2578 25 597 174,040 +225 5,568 408 市區
太平區 120.7473 39 714 194,074 +195 1,607 411 屯區
大里區 28.8759 27 767 212,715 -23 7,367 412 屯區
霧峰區 98.0779 20 354 65,330 -51 666 413 屯區
烏日區 43.4032 16 281 75,692 +57 1,744 414 屯區
豐原區 41.1845 36 737 166,773 -39 4,049 420 山線
后里區 58.9439 18 263 54,607 -19 926 421 山線
石岡區 18.2105 10 109 14,728 -14 809 422 山線
東勢區 117.4065 25 343 49,636 -69 423 423 山線
和平區 1037.8192 8 117 10,884 -14 10 424 原住民區
新社區 68.8874 13 174 24,295 +8 353 426 山線
潭子區 25.8497 16 321 109,352 +1 4,230 427 山線
大雅區 32.4109 15 359 95,705 -31 2,953 428 山線
神岡區 35.0445 16 280 65,713 +14 1,875 429 山線
大肚區 37.0024 17 298 56,973 -102 1,540 432 海線
沙鹿區 40.4604 21 412 94,888 +73 2,345 433 海線
龍井區 38.0377 16 290 78,125 +101 2,054 434 海線
梧棲區 16.6049 14 342 58,957 +55 3,551 435 海線
清水區 64.1709 32 496 87,558 -17 1,364 436 海線
大甲區 58.5192 29 376 76,683 -86 1,310 437 海線
外埔區 42.4098 11 187 32,141 -39 758 438 海線
大安區 27.4045 12 110 19,089 +3 697 439 海線
臺中市 2214.8968 625 12,524 2,816,052 +348 1,271
 • 人口消長計算方式係本月人口減去上月人口,負值以紅字表示,正值以藍字表示,冇增長以綠字表示
 • 資料時間:2020年2月;來源:臺中市政府民政局
 • 地理分區攷:臺中市區域計畫(正式公告版)
 • 高度成長(年成長率高於1%):南屯、北屯、梧棲、太平
 • 穩定成長(年成長率0.1%~1%):清水、西屯、沙鹿、南區、潭子、烏日、大里
 • 成長停滯(年成長率平均±0.1%):龍井、外埔、大雅、神岡、豐原
 • 輕度外流(年成長率-0.5%~-0.1%):北區、后里、東區、霧峰、西區、大肚
 • 中度外流(年成長率-1%~-0.5%):中區、大安、東勢
 • 高度外流(年成長率低於-1%):和平、大甲、新社、石岡

1981至今臺中市人口變化:[4]

年分 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年
臺中市人口 607,238 621,566 636,406 655,196 674,936 695,562 715,107 730,376 746,780 761,802
臺中縣人口 1,044,058 1,071,310 1,094,776 1,120,499 1,142,189 1,161,025 1,183,490 1,210,475 1,230,869 1,258,157
人口總計 1,651,296 1,692,876 1,731,182 1,775,695 1,817,125 1,856,587 1,898,597 1,940,851 1,977,649 2,019,959
年分 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
臺中市人口 774,197 794,960 816,601 832,654 853,221 876,384 901,961 917,788 940,589 965,790
臺中縣人口 1,286,839 1,317,505 1,351,251 1,379,949 1,404,729 1,427,378 1,447,761 1,467,579 1,481,407 1,494,308
人口總計 2,061,036 2,112,465 2,167,852 2,212,603 2,257,950 2,303,762 2,349,722 2,385,367 2,421,996 2,460,098
年分 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
臺中市人口 983,694 996,706 1,009,387 1,021,292 1,032,778 1,044,392 1,055,898 1,066,128 1,073,635 1,082,299
臺中縣人口 1,502,274 1,511,789 1,520,376 1,527,040 1,533,442 1,543,436 1,550,896 1,557,944 1,562,126 1,566,120
人口總計 2,485,968 2,508,495 2,529,763 2,548,332 2,566,220 2,587,828 2,606,794 2,624,072 2,635,761 2,648,419
年分 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
臺中市人口 2,664,394 2,684,893 2,701,661 2,719,835 2,744,445 2,767,239 2,787,070 2,803,894 2,815,261

編輯

 1. 引用錯誤 無效嘅<ref>標籤;無文字提供畀叫做臺中市政區域整併嘅參照
 2. 引用錯誤 無效嘅<ref>標籤;無文字提供畀叫做臺中市行政區域嘅參照
 3. 距懸殊 不少縣市早想整併鄉鎮區. 聯合報. 2018-05-17. 原先內容歸檔喺2018-05-19. 喺2018-05-18搵到.
 4. 政部統計月報-鄉鎮市區人口變化表. 原先內容歸檔喺2017-07-10.

出面網頁 編輯