22°16′49″N 114°9′41″E / 22.28028°N 114.16139°E / 22.28028; 114.16139

遮打花園

遮打花園香港港島嘅一個公園,響中環遮打道,1978年10月20號開張。

遮打花園嘅前身係香港木球會,人稱打波地。1851年興建,設有木球會會所同埋木球場。木球會租約喺1971年終結前,亦成為當時社會同埋傳媒嘅話題。喺1970年11月18號嘅《南華早報》,就引述咗皇后像廣場及大會堂建築師Alan Fitch嘅意見,佢認為嗰笪地係世界級藝術館同埋博物館嘅理想場地。

1972年,討論多年嘅地鐵系統拍板興建。同年,港府亦決定將木球會改建做遮打花園。

1975年,木球會搬咗去黃泥涌峽,土地則做咗地鐵中環站嘅建築地盤。遮打花園首階段工程喺1978年完成,並且局部開放。地鐵嘅尖沙咀至中環段雖然喺1980年通車,但係直到1983年地鐵出口工程完成,遮打花園先至完全開放。目前喺花園內豎有一塊牌匾以紀念佢嘅歷史。

遮打花園裏面重有一塊基石,係1890年4月2號由當時訪港嘅干諾公爵豎立,紀念當時嘅中環填海工程動工儀式。基石原本喺木球會會所看台附近,1975年曾被移走,至1983年搬番去同原來位置接近嘅地方。

出面網頁

編輯
  • . (繁體中文). 喺2011年11月21號搵到.