2S遊》(Sarina & Stephanie's Tour)係香港電視娛樂製作嘅資訊節目,主持係兩位混血竹昇妹甄珮娸(Sarina)、金欣兒(Stephanie)。節目會講兩位主持遊覽香港,接觸本地文化同嘢食。

節目本嚟有10集,頭5集2017年1月5號到2月2號逢禮拜四喺23:45 - 00:15(實驗電視時段)喺ViuTV播,之後ViuTV停咗實驗電視時段,淨低嗰5集唔似得另一實驗電視節目《唔係本地菜》噉調去其他黃金時段播,而係去到2018年3月19號到4月23號逢禮拜一12:30 - 13:00重播完頭5集之後,淨低嗰5集先至緊接喺4月30號到5月28號同一時段首播。

每集一覽

2017年

集數 播映日子 主題
1 1月5號 體驗香港人過年生活
2 1月12號 港式茶餐廳
3 1月19號 主題公園
4 1月26號 主題樂園
5 2月2號 高樓大廈嘅遊樂場

2018年

集數 播映日子 主題
6 4月30號 住在公屋
7 5月7號 旺角購物遊
8 5月14號 昂坪
9 5月21號 山頂
10 5月28號 歷史古蹟

出面網頁