C9特工[註 1]英文Go! Go! Go! Operation C9)係香港無綫電視製作嘅時裝電視劇,喺2020年9月播出,由高海寧馬國明黎諾懿領銜主演,並由朱敏瀚袁潔儀楊卓娜李家鼎簡淑兒林漪娸聯合演出,監製梁耀堅

  1. 「C9」讀做「C Nine」,攞「師奶」嘅諧音。

出面網頁

編輯