Chi Chung's Choice

Chi Chung's Choice英文Chi Chung's Choice)係香港商業電台叱咤903嘅音樂節目,連埋廣告每集係一百二十分鐘。主持係黃志淙。2017年7月23號開始喺星期六晚上9點到11點,主要播佢心儀嘅音樂選擇,前身亦係Chi Chung's Class,播啲名人經典名曲。2019年5月28號起改到8點到10點播出。其後喺2020年1月18號正式改名做Chi Chung's Choice,當中加咗主題曲,由黎曉陽主唱。

播放時間

  • 2017年至2019年5月18號:逢星期六夜晚九點至十一點播出
  • 2019年5月25號:逢星期六夜晚八點至十一點播出
  • 2019年6月1號起:逢星期六夜晚八點至十點播出

參考


出面網頁

上一節目
西瓜大發→聽𠵱啲Music
聽𠵱啲Music
聽𠵱啲Music
聽楓的歌
2017年-2019年5月18號 (21:00-23:00)
2019年5月25號(20:00-23:00)
2019年6月1號-(20:00-22:00))
下一節目
公子會
(西加航空加班機/扭扭擰擰扭扭擰)→漫事屋橙咇咇903獨立調查委員會
-
之前播
聽𠵱啲Music
叱咤903商業二台節目
星期六夜晚8點至10點
之後播
903獨立調查委員會