Click入黃金屋》(Pages Of Treasures,前名《新網中人》)係香港電視廣播有限公司時裝劇集,由秦沛黎耀祥孫耀威郭羨妮楊思琦陳敏之韓馬利楊秀惠陳智燊何傲兒龔茜彤林漪娸主演,監製梅小青。呢套劇喺2008年12月8號首播,一共20集。