Google雲端硬碟

Google雲端硬碟Google Drive)係Google雲端硬碟服務,畀用戶儲存Google文件嘅檔案,同埋同步儲存用戶設備上面嘅個人檔案,又有共用檔案嘅功能。

Google雲端硬碟

睇埋