Google OneGoogle喺部份地方(包括美國香港)推出嘅雲端硬碟服務,整合Google雲端硬碟Google相簿同埋Gmail嘅儲存空間,只要畀些少月費就可以有更多儲存空間。